Utställningar (Zigge Holmgren)

URVAL:

2017 – “TANGLED UP IN BLUE”,
Galleri Ridelius, Visby

2014 – “Foto på lina”,
Sankta Karins ruin, Visby

2006 – “Just puttin’ on a show”
Rockporträtt & självporträtt
Fotogalleriet, Visby
(separatutställning)

2006 – “Inne”, S:a Kyrkogatan 7 i Visby.
Muzak Art och Rock-Art

2003-2005 “Gotländska rum” –
Muzak Art ingår i inredning
av GAD och Craft Gotland.
Roma Kungsgård, Gotland.

2005 -“Muzak Art – monumental gotländsk naturlyrik”
Villa Alskog i Ljugarn, Gotland.
(separatutställning)

2004 – “Gotland on the rocks”
Nordic Interiors
London, England

2004 – “Muzak Art – det ligger i sakens natur”
Villa Muramaris, Gotland. (separatutställning)

2004 – Vårsalongen i Lärbro, Gotland.

2003 – Höstsalongen, Roma Kungsgård, Gotland.

2003 – HEM 2003, inrednings- och designmässa
Stockholmsmässan i Älvsjö.
Representerad genom Craft Gotland.

2003 – Vårsalongen i Lärbro, Gotland.

2002 – CUNEO E ASSOCIATI S.P.A.
Milano, Italien.
Permanent utställning/
representation till dags dato

2002-pågår – INFORMAL ART
permanent utställning
på Galleri POST-ART
Norra Kyrkogatan 20 e, Visby
(separatutställning)

1970 (!) – “Jag är 17 år och målar” (!),
Galleri Acapella, Strängnäs
(separatutställning)

UTBILDNINGAR
Fotoskola, Filmvetenskap
Grundskolan för konstnärlig utbildning (Stockholm)
Nyckelvik (Stockholm)
Konstskolan (Stockholm)
Ny Media (Stockholm)
ETC-akademin  (Stockholm)