Kontakt

 INFORMAL ART

Zigge Holmgren
Norra Kyrkogatan 20 e
SE-621 55 Visby
Sweden

Mejl: info@informal-art.se
Ateljé och kontor: +46 (0)498-21 23 20
Mobil: +46 (0)709-52 99 51
PlusGiro: 28 69 97-2
Bankgiro: 235-1476
IBAN: (International Bank Account Number):
SE569500 0099 6034 0286 9972
SWIFT code: NDEASESS

 

INFORMAL ART är ett koncept
inom Mayday Media/POST-ART
F-skatt & org.nr: SE530430029501

 

Har du frågor kan du kontakta mig här: